vrijdag 29 januari 2010

Marmotjes en Snekers

Burgemeester Arno Brok van Sneek (straks Dordrecht) noemde zijn wethouders vaak 'mijn marmotjes'. Dat leerden we in de Martinikerk in Sneek, waar Brok vanmiddag afscheid nam. Ik was daar met de voorzitter van FABS, het Frysk Arno Brok Selskip, en twee andere leden.

Nadat een raadslid dat van die marmotjes had onthuld in een afscheidsrede, sprak Brok dat zelf overigens tegen in zijn eigen speech, die hij grotendeels in het Fries hield. Hij was zoals altijd zeer formeel, met af en toe een plotselinge koketheid erin - zelfs een kushandje naar iemand in het publiek.

,,Ik versta er helemaal niks van'', mopperde een dame in het kerkbankje achter ons. ,,Al dat Fries.''

Behulpzaam boden we haar, toen de speech gedaan was, de Nederlandse vertaling aan die de pers had gekregen.

,,Wat moet ik daarmee?'', zei ze, een zo te zien goedgemutste mevrouw met grijze krullen.

,,U verstond het Fries toch niet? Dan kunt u het nog even nalezen'', zeiden we.

,,Ik heb het wel verstaan hoor'', bekende ze. ,,Maar wij zijn Snekers, we spreken hier geen Fries.''