woensdag 7 mei 2014

De trip met Puck kon niet meer stuk


When we were F. A. B. S.: Erwin Boers, Klaas Zandberg, Hester Luinstra, Jaap Hellinga, Jantien de Boer, Kees van Wieren, Jacco de Boer, Patrick van 't Haar en Wytze Visser.

Op de kop af vier jaar geleden reisde bovenstaand gezelschap - de fotograaf inbegrepen, ik dus - naar Dordrecht om dag te zeggen tegen burgemeester Arno Brok. Speciaal daarvoor was het Frysk Arno Brok Selskip (F. A. B. S.) opgericht, een uitgelezen gezelschap.

Het verloop van die dag is hier te lezen.

Puck van Ulzen, de oudste deelneemster, had het erg naar haar zin.

Al op de heenweg zette ze de stiltecoupe op stelten; ze had veel te veel te bespreken om zich wat aan te trekken van een stiltegebod of het herhaalde verzoek om rust van een paar dames verderop.

,,Dan gaat u toch ergens anders zitten?", zei ze.  Dat deden die dames dan maar. Die snapten wel  dat ze machteloos waren tegenover deze ontembare natuurkracht.

Onderweg hadden we het over haar man, Henny, die in 2007 is overleden. Hij was vroeger mijn leraar geschiedenis en conrector van de Rijks-HBS aan het Zaailand. Na de eindexamens zijn we als klas bij de Van Ulzens thuis geweest in Goutum en daar heb ik een glas rode wijn over de bank laten kieperen.

,,Helemaal niet erg", zei Puck. ,,Dat deden we zelf ook vaak."

Ze informeerde geregeld naar Waling, want die heeft daar ook op school gezeten en kon er slecht aarden. Haar man heeft zich ervoor ingespannen dat hij op de Zeevaartschool in Harlingen terecht kwam. En omdat hij nu in Amerika woont, beschouwde Puck hem als het ware als een geslaagd project.

Ze hield het strakke wandeltempo van de rest van de groep niet altijd vol, aan het eind van de dag pufte ze als een stoommachine. Maar de maanden erop vroeg ze voortdurend wanneer we weer zo'n reis zouden maken.

Dat is er niet van gekomen: F. A. B. S. was een eenmalig verschijnsel en is niet meer in Dordrecht geweest. Puck is dinsdagavond overleden. Ze werd 79.