zaterdag 4 april 2015

Live vanuit de achttiende eeuw

Deze week zat ik in het Princessehof, een 'interview' uit te werken met Maria Louise van Hessen-Kassel, dat zogenaamd in 1759 had plaatsgevonden. Het stuk staat vandaag in de Leeuwarder Courant.

Afgezien van die macbook en dat uitklaptafeltje voelde ik me erg achttiende-eeuws, alsof verderop in Europa die ingewikkelde zevenjarige oorlog woedde, waar de kort daarvoor opgerichte Leeuwarder Courant mee vol stond.

Stukjes schrijven in een museumzaal, dat zou iedereen eens moeten doen. Het werkt lekker rustig, want bezoekers durven de zaal nauwelijks nog te betreden. Af en toe zag ik mensen nieuwsgierig door de glazen deur gluren. Dan wenkte ik ze zodat ze toch binnenkwamen, op die twee dames na die hun hoofd om het hoekje staken om te zeggen: ,,We hebben geen kaartje."

Een bezoeker nam deze foto, waarvoor dank.