vrijdag 24 april 2015

Linten tellen

Pak je de complete lijst van de Friese lintjes, zoals die vanmiddag op de site van de Leeuwarder Courant verscheen, schrap je daarop de namen van de gemeentes, de persoonsnamen en of mensen tot ridder dan wel lid zijn benoemd, dan blijft er een anonieme blauwdruk over.

Die blauwdruk is een tekst van leeftijden, bezigheden en verenigingen die hier in Friesland de moeite waard werden gevonden om te bekronen.

Die haal je door een programma dat woorden telt en dat levert een interessant beeld op. Ik deed het bij wordle.net, waar je van die mooie wordclouds kunt maken.

Natuurlijk is dit niet representatief voor heel Friesland, hele sectoren van de bevolking komen nooit voor een lintje in aanmerking. Maar er zijn toch aardige lijstjes uit te destilleren.

Conclusies zijn voor eigen rekening. Want let op: dit is alleen maar op basis van hoe vaak deze woorden in de tekst voorkomen.

De tien meest voorkomende plaatsnamen
1. Leeuwarden (17 keer)
2. Joure (11)
3. Stiens (9)
4. Bolsward, Sneek (8)
5. Akkrum (7)
6. Harkema, Ureterp (6)
7. Bakkeveen, Dokkum (5)
8. Damwald, Balk, Rottevalle, Hurdegaryp (4)
9. Burdaard, Drachten, Tytsjerk, Surhuisterveen, Jubbega, Walterswald, Kollumerzwaag, Heerenveen, Dronryp, De Knipe (3)
10. Hindeloopen, Midsland, Poppenwier, Metslawier, Koudum, Workum, Sexbierum, Minnertsga, Feanwâlden, Reduzum, Westereen, Kollum, Harlingen, Oentsjerk, Menaam (2)
De tien meest voorkomende bezigheden
1. vrijwilliger (49)
2. bestuurslid (29)
3. voorzitter (24)
4. (mede) oprichter (13)
5. penningmeester (9)
6. secretaris (7)
8. ouderling (6)
9. coördinator (5)
10. trainer, scheidsrechter (4)
De meest voorkomende kerkrichtingen
1. Gereformeerd (13)
2. Protestants (10)
3. Hervormd (8)
4. Rooms of Katholiek (6)
5. PKN (5)
6 Doopsgezind ( 2)
De topvijf van leeftijden
1. 75 (8)
2. 64, 69, 73, 74 (5)
3. 62, 65, 71, 72, 76 (4)
4. 55, 57, 63, 79 (3)
5. 61, 66, 67, 70, 77 (2) 
De topdrie van verenigingen en clubs
1. Museum (8)
2. Dorpskrant, tennisvereniging, voetbalvereniging, begrafenisvereniging, zorgcentrum, dorpsbelang, kerkenraad (4)
3. Kaatsvereniging, shantykoor, Talant, kerkblad, toneelvereniging, ondernemersvereniging, buurtvereniging, Lichtpunt, Plattelandsvrouwen (3)