donderdag 27 mei 2010

Twee keer getrouwdKijk ze staan, allebei met sigaret. Dit is achter De Zwaan, in de verte is de pijp van de zuivelfabriek te zien, die er toen nog stond.

Het is begin jaren zestig en pa en mem waren hier - denk ik - een jaar of twee getrouwd.Hun bruiloft is vandaag precies vijftig jaar geleden. De ondertrouw was een paar dagen eerder, de advertentie heeft op 11 mei 1960 in de Leeuwarder Courant gestaan.

Oom Wyb had in die tijd een nieuwe single-8 filmcamera en hij ging de hele bruiloft vastleggen, van de plechtigheid op het Amelander gemeentehuis tot het feestje op het Koaihus buiten Nes. Daar woonden pake en beppe elke zomer.

Nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk had voltrokken wees iemand oom Wyb erop, dat het dopje de hele tijd op de lens had gezeten. Dat kon natuurlijk niet, zodat de huwelijksplechtigheid speciaal voor de camera werd herhaald. Mijn ouders zijn dus eigenlijk twee keer getrouwd.

Daarna filmde Wyb de hele dag door, de gasten, de taart, de bloemen. Pas veel later kwam hij erachter, dat hij een film in het toestel had moeten doen.