woensdag 29 februari 2012
Collega Fedde legde dit knipsel op mijn bureau, uit de Leeuwarder Courant van 29 juli 1892, toen we gemeentebestuur nog met een hoofdletter schreven:

- Men schrijft van Ameland:

Wie op dit eiland eenigermate bekend is, zal zich eene voorstelling kunnen maken van de teleurstelling, die de weigering van den Minister op de aanvrage van den heer Zur Mühlen om een subsidie van ƒ2000 ten behoeve van een stoombootdienst tusschen Holwerd-Ameland heeft gewekt. Het Gemeentebestuur had dan ook dit verzoek krachtig gesteund.

Steller dezes bracht meermalen een bezoek aan het eiland, en hij kan verzekeren, dat het er wel zeer gezellig en aardig is, maar dat het komen en gaan geen geringe moeite veroorzaakt. Als men te Holwerd over de dijkpalen is geworsteld, vergeet men het lastige aan boord komen onder het lekkere zeilen met die stoere Amelander schippers. Maar straks nadert men de reede, en dan rijd een alles behalve mooie boerenhooiwagen met twee paarden bespannen u tegemoet. Ge neemt plaats op een bankje, dat boven op de zijwanden is gelegd, en hotst zo naar den wal.

Terug is het vaak nog moeilijker als de vloed van haastig of de wagen wat laat is. Dan bespoelt het water uwe voetzolen en gij verkeert in duizend angsten dat de wagen zal afdrijven. Ook in dit opzicht valt hier nog veel te verbeteren, evenals op het eiland zelf met zijne primitieve wegen.


(De ansichtkaart is van later datum, begin twintigste eeuw neem ik aan)