maandag 14 augustus 2006

Geschiedenis van de schilderkunst





Het moet op een dag als vandaag geweest zijn dat het pointillisme is uitgevonden, gewoon in de Prinsentuin in Leeuwarden.