maandag 26 juli 2004

Monument

Klaas aan de lijn. Of mijn huis aan de Grote Kerkstraat ook open kan met Open Monumentendag op 11 september. Want het thema is dit jaar Huizen van Beroemde Leeuwarders. In mijn huis heeft eind negentiende eeuw een zekere Obbe Rommerts gewoond, die als pionier van de arbeidersbeweging in de boekjes staat, directeur was van de Handelsdrukkerij en een blad uitgaf dat Friese Courant heette.

Maar beroemd - dat is hij toch niet echt. Zeker niet als je ziet wie er verder in Leeuwarden hebben gewoond, Mata Hari, Escher, Slauerhoff, Vestdijk en de beroemde NSB-artiest Max Blokzijl, die tijdens de bezetting elke week een radiopraatje hield en daarvoor direct na de Tweede Wereldoorlog is doodgeschoten.

,,Het huis van Max Blokzijl'', vroeg ik. ,,Gaat dat ook open? En waar is dat eigenlijk?''

,,Daar hebben we het in de commissie over gehad, maar dat doen we niet'', zei Klaas. Niet omdat het te beladen is, zoals ik zelf meteen aannam, maar omdat ze niet precies weten waar die Blokzijl geboren is. Ergens aan de Korfmakersstraat, waarschijnlijk.

,,Mijn huis mag wel open op die dag'', zei ik tegen Klaas, ,,maar dan moet dat van Max Blokzijl ook.''

Op 11 september merken we het wel.