dinsdag 27 juli 2004

Meer absinthDe Amsterdamse slijter die het Nederlandse verbod op absint succesvol heeft aangevochten, heet Menno Boorsma. Wat denk je dan, als nieuwsgierig mannetje van de Leeuwarder Courant? Zou iemand met zo'n naam Fries zijn.

Dus een mailtje gestuurd om dat te vragen.

De volgende dag schreef de slijter terug.

,,Ja, mijn vader is geboren in Dantumadeel en omstreeks 1935 naar Bergen (NH) verhuisd omdat er in Fryslan geen cent te verdienen was. Allemaal arme mensen. Hier heeft hij wat kunnen verdienen en 5 kinderen grootgebracht. Anne Brouwer, bijgenaamd de Marinier, was een oom van mij. Er is een boekje in de handel over Dantumadeel en fotos waarop enkele familieleden staan. Groetend Menno Boorsma, halfbloed.''