maandag 8 februari 2010

De namen van oom Atse

Dit is De Wynkûp, Doelesteeg 6 in Leeuwarden, ergens tussen 1950 en 1960 op de foto gezet. Tegenwoordig zit daar Café de Ouwe Stoep, maar in de tijd van de foto was het van oom Atse, die dit weekeinde is overleden.

Oom Atse en zijn flamboyantere broer Wyb hadden allebei een zaak in de Doelesteeg, die van oom Wyb heette natuurlijk Wyb's (net als zijn latere bedrijf op Midsland). Beiden waren in Ons Indie geweest, beiden hadden ze erna als ober gewerkt.Het waren geen echte cafe's, is me altijd gezegd, maar koffiehuizen of, met een toen nog sjiek woord, cafetaria's. Volgens mij kun je op de foto vaag het bordje Verlof A onderscheiden ('Zwak Alcoholische Dranken'). Er werd veel op de pof koffie gedronken vertelde mijn moeder wel eens, door jongeren en door mensen die op de vliegbasis werkten.

Over de Wynkûp is in het Leeuwarder-Courantarchief weinig te vinden, over Wyb's wel, waar bijvoorbeeld eind jaren vijftig getalenteerde jongeren hun tekeningen aan de wand hingen. In de krant lichtten ze zichzelf toe:

,,Nozems zijn we pertinent niet. We zijn moderne jongelui met misschien iets andere opvattingen dan de doorsnee burger, maar dat hebben toch de meeste jonge mensen. En we houden ons op met tekenen, schilderen, dichten en musiceren. Verder praten we over alle mogelijke onderwerpen, die ons interesseren.''

Oom Wyb ging naar Terschelling, oom Atse naar Ameland. Ze bleven in de horeca, al was dat niet Atse's liefde. Later is hij de kunst ingegaan, waar hij zich beter thuisvoelde, jarenlang assisteerde hij beeldhouwer Hein Mader uit Mantgum.

Zijn afkeer van de bedrijfstak bleek wel toen hij zijn hotel-restaurant in Nes De Oorwurm noemde. Latere eigenaars herdoopten het in het toeristischer klinkende 'Zeewinde'.

Zo was het ook met hun twee katten. De kinderen hadden net zo lang om poezen gezeurd tot oom Atse had toegegeven. De voorwaarde was, dat hij de namen mocht bedenken. Zodat in De Oorwurm jarenlang Rotkat en Kolerekat hebben rondgelopen.

(De bovenste foto komt van het Historisch Centrum Leeuwarden, de onderste afbeelding is het interieur van De Wynkûp, door Sjoerd de Vries.)