donderdag 2 juli 2009

Copy, Paste


Discussie geleid over de toekomst van de journalistiek, kranten, internet, gratis nieuws en zo voort in De Bres, naar aanleiding van het rapport van de commissie Brinkman. (De foto hierboven is van collega Wietze Landman).

Er waren veel journalisten natuurlijk, drie hoofdredacteuren (Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, Omrop Fryslan), wat ondernemers, een kritische niet-lezer op leeftijd en een kritische jongere die zich afvroeg waarom hij een krant zou moeten lezen. Die laatste twee waren vader en zoon.

Welbespraakte lieden allemaal, dus daar ik ga er zelf geen stukje over schrijven. Dat is zo van vroeger. Liever gap ik van alles uit andermans postings. Daar gaat ie:

(Twitters van Jacco de Boer, de eerste voor, de tweede na afloop)

Das het voordeel als je vroeg begint, dan mag je vroeg naar huis! Nog even voorbereiden op debat vanavond. In de Bres. Komt. Allen.

Zo. Mooie avond, goeie gesprekken. Nu biertje en dan morgen ultravroeg beginnen.


(Twitter van Grytsje Klijnstra)

We hebben een dinosauriër in de zaal (hoofdredacteur van het Friesch Dagblad) die het heeft over 'ablogs' en 'twitters'.

dat is een lichtend voorbeeld van de FD-compatibility met het moderne leven.(website Leeuwarder Courant)

Voor dagbladjournalisten was het debat woensdagavond in De Bres - over de vernieuwing van de gedrukte pers en de toekomst van de nieuwsvoorziening in Nederland - niet direct een opwekkende gebeurtenis. Slechts een enkeling was optimistisch: ,,Laat je geen complex aanpraten.''

De dagbladen in het algemeen - een enkele uitzondering daargelaten - verliezen abonnees onder meer omdat veel nieuws ook gratis op internet verkrijgbaar is. En ook voor adverteerders is de krant lang niet altijd meer een vanzelfsprekende medium. Uitgevers maken zich grote zorgen, maar ook de journalisten die dagelijks hun stukje tikken.

,,Het probleem van nieuws op internet is'', aldus LC-hoofdredacteur Rimmer Mulder, ,,dat er geen verdienmodel is dat een serieuze journalistieke organisatie kan dragen.'' En kritische journalistiek die zelf wil onderzoeken en duiden kost nu eenmaal geld, aldus Mulder. Wel redelijk succesvol is een site als Nu.nl. Maar dat is volgens de hoofdredacteur ,,geen volwassen journalistieke organisatie''.
(Uit Liwwadders)

'De uitgevers van kranten hebben de ellende waar ze nu mee kampen aan zichzelf te danken.' Dat betoogde hoofdredacteur Lútsen Kooistra van het Friesch Dagblad gisteravond tijdens een debat over de media naar aanleiding van het uitbrengen van het rapport Brinkman in Debatcentrum De Bres in Leeuwarden. De kranten zitten in zwaar weer en zijn tamelijk machteloos, zo vond Kooistra.

(...)

Ook zijn collega Rimmer Mulder van de Leeuwarder Courant en lid van de commissie Brinkman die rapporteerde over toekomst van de media was tamelijk somber. Mulder stelde klip en klaar dat het rapport Brinkman geen antwoord geeft op de problemen waarvoor - met name - de krantenwerld zich gesteld ziet.

Kritisch lezer Huub Mous vond dat de kranten het gewoon hebben laten lopen. Hij hamerde op onderzoeksjournalistiek. 'Waarom doen jullie daar niks aan?' Hij vond zijn eigen primeurs op zijn weblog over Friese culturele zaken zelden of nooit terug in de krant. 'Is er een verbod om die primeurs nader te onderzoeken. Waarom wachten jullie op het officiële persbericht?'

Rein Tolsma, hoofdredacteur van Omrop Fryslân, vertelde eveneens dat het rapport Brinkman geen oplossing aandraagt. 'Zelfs al worden alle voorstellen voor honderd procent uitgevoerd - wat politiek gezien hoogst onwaarschijnlijk is - dan nog worden de kranten niet gered. De levensduur wordt enigszins gerekt.'

(...)

De internetdeskundigen Jacco de Boer (Froeks.tv en voormalig eindredacteur van Planet Internet) en Albert Sikkema (hoofd van de afdeling Communication en Media Design van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) vonden dat de uitgevers van kranten kansen hebben gemist. Scherper zou moeten worden ingezet op het vermarkten van de journalistieke kennis via andere kanalen dan krantenpapier. Sikkema ging hierin het verst. Hij zag bij zijn studenten een honger naar 'stukjes'. Maar met de krant hebben zijn studenten niet al te veel. 'De krant is in 2014 verdwenen.'

(...)

Opmerkelijk genoeg waren ondernemers uit onder meer Oosternijkerk en Wolvega veel optimistischer.


(Weblog Huub Mous)

Toen Rimmer Mulder gisteravond geïnterviewd werd door zijn eigen medewerker Asing Walthaus (oh, oh, waar is de polarisatie op heden?), gedroeg hij zich zo arrogant, dat zelfs Puck van Ulzen - die toch heel wat ken hebben- het te gortig werd.

Mijnheer Mulder wuifde elk probleem weg. De krant had er juist goed aan gedaan om in een nieuwe drukpers te investeren. De krant levert kwaliteit aan zijn lezers. Toen ik mijnheer Mulder wees op het gebrek aan onderzoeksjournalistiek, waardoor de Leeuwarder Courant zich in wezen niet onderscheidt van nu.nl, werd hij een beetje boos.

Hij liet me nauwelijks uitspreken en kon ook geen recente voorbeelden noemen van onderzoeksjournalistiek. De reportage van de Harlinger afvaloven van Zembla dan? Waarom moeten we op tv zien hoe je als burger belazerd wordt en lezen we dat niet in de Leeuwarder Courant? Onzin, zei mijnheer Mulder, de Leeuwarder is juist voor de voor de Friese burgers. De LC levert de kwaliteit!

(...)

‘Jij leest die krant niet eens!!’ brieste hij mij toe. Nee, inderdaad mijnheer Mulder, ik lees die krant niet meer. Waarom zou ik ook? Alles staat tegenwoordig op internet.


(Twitter van Irene Overduin)Well done @jaccodeboer en @asingwalthaus(weblog Eduard Rekker)
Eigenlijk was het een beetje sneu tijdens de debatavond in De Bres. Het ging tijdens een debatavond over de toekomst van de krant, vooral over de Leeuwarder en het Friesch Dagblad. Het was net alsof er gesproken werd over een terminaal zieke patiënt waarvoor niet de juiste dokter te vinden is. Waarschijnlijk is die dokter er wel, maar achter welke naad en kier zoeken we die? En volgens mij wordt er niet echt op de juiste plaatsen gezocht.

(...)

Tijdens de debatavond duikelden verschillende persoonlijkheden over elkaar heen. Een oplossing was heel ver te zoeken tijdens de avond. Lútsen Kooistra, hoofdredacteur Friesch Dagblad, vond ik overigens nog het meest sympathiek, hij trok het boetekleed aan. De (gedrukte) media heeft het volgens Kooistra aan zichzelf te wijten, zij ver-bv'den (als in Besloten Vennootschap) immers zelf het ANP waar die nu.nl's, Spitsen en Metro's op draaien? Maar goed, met een oplage van 20 000 kranten (Friesch Dagblad) heb je misschien ook minder te verliezen dan de Leeuwarder Courant (ruwe schatting: 100 000).

Al met al was het wel een amusante avond met onderwerpen als, een aantal citaten:

  • 'Hoe maken jullie mij, een 27-jarige inwoner van Leeuwarden die bij een culturele raad (o.i.d) zit 'lid' (alsof het verdorie een club is) van jullie dagblad?' (Mous Jr. die erg geïnteresseerd is in Obama)

  • 'Die informatie krijg je echt niet via al die Twitters of Twatters.' (Hoofdredacteur Kooistra, FD)

  • 'Als je je kat opvoedt met eten, aandacht, etcetera dan ga je toch ook niet mensen die dat beest willen aaien om geld vragen?' (Internetdeskundige Jacco de Boer over de nu al gratis berichten op krantensites)(Twitter van Mattijs Tiggeler)

Toch maar naar 't debat in De Bres met @Bommenwerper. Ben benieuwd naar wat @jaccodeboer te zeggen heeft.
Gezellige drukte in De Bres

Opgetogen publiek @asingwalthaus leidt in.

Het credo: 'durf te proberen op internet'Discussietijd: waarom zouden jongeren 'lid' moeten worden van kranten

Het is stoeien geblazen met het verdienmodel van de krant..

@jaccodeboer was erg interessant, we treffen elkaar ongetwijfeld vaker!


(Twitter van Wiebe Woudstra)

Is zich na discussie over rapport Brinkman nog meer bewust van Media Revolutie en alle onbegrip waarmee een revolutie gepaard gaat.