dinsdag 14 juni 2005

Joke,,Ik was zo verrast!'', zei Joke Tromp, met twee leuke kleine staartjes in haar haar.

,,Ik ben het nu ook'', zei ik.

Joke Tromp is actrice en ze zat in 'Audysje Dankert & Dankert'. Zij is een van de 99 kandidaten die afvielen in de tv-race. Maar gisteravond was ze toch bij de kennismakingsborrel van mensen die aan de advocatenserie 'Dankert & Dankert' meedoen. Daar liepen ook Lysbeth van der Werf en die oudere dame uit de eerste auditie-aflevering, die zo heel geef Frysk sprak.

Het gaf me een wat ongemakkelijk gevoel en Joke Tromp kennelijk ook, al was ze erg ingenomen met deze kans. Op een samenzweerderige fluistertoon vertrouwde ze me toe: ,,Ik geloof dat mijn rol haast net zo groot is als die van Nynke Borgman.'' Dat is de winnares van dat auditieprogramma.

Ja, waar zit je dan nog voor te jureren...

,,Wat ben jij een smiecht'', zei ik even later tegen Steven de Jong, die voorzitter van de jury was geweest en nu de serie regisseert met Hans Scheepmaker.

Hij omhelsde me - zo doen ze dat in de wereld van tv en film - en glunderde: ,,Dat had je zeker al gedacht, he?''

,,Ik had er wel een voorgevoel van'', gaf ik toe.

Voor dat 'Audysje D&d' begon, hebben we met z'n allen een etentje gehad en daar had ik gezegd dat wie bij de auditie afvalt, wat mij betreft ook echt niet in die serie kan terechtkomen. ,,Niet eens in een bijrol als lijk'', zei ik daar streng. ,,Hoe leuk jij ze ook vindt, Steven. Want ik zie je daar wel toe in staat.'' Steven hield daar al wat een slag om de arm.

Het is te begrijpen, want voor een snelle tv-productie moet je praktisch zijn en nemen wat je krijgen kunt. En het is leuk voor Joke. Maar als jurylid zit het me niet lekker.

Vandaar mijn excuus aan de andere afgevallen kandidaten van 'Audysje D&d'. Maar jullie zijn, met mij, toch een beetje bij de neus genomen.