zondag 15 mei 2011

God tot vrindIn Weidum staan de mensen dicht bij de natuur en het geloof. Anke liet er haar huis zien, en de tuin waar Jan al een half jaar in omklust, en viste al pratend zomaar een scherf van een tegel uit de grond. 'God tot vrind' stond erop. Hij is misschien dan verdwenen uit Jorwert, maar toch een beetje in de buurt gebleven.

De hele tekst is vermoedelijk geweest: Wie God bemint, heeft God tot vrind.Ik was ernaartoe gelopen, wat weer eens verder was dan ik had gedacht. Maar onderweg had je wel echt Hollandse tafereeltjes met een spinnekopmolen,een boot

en zelfs - dat zie je zelden nog - een heuse koe in de wei.