donderdag 26 mei 2011

Een dergelijk troosteloos beeldDit is het Beknopt Leerboek der Economische Geschiedenis, een van de boeken die op zolder staan en die ik probeer weg te doen. Het was vroeger van mijn opa, het verscheen in 1933 bij uitgeverij P. Noordhoff (Groningen - Batavia) en het is bestemd voor de ,,4de en 5de klasse van Handelsscholen en andere Economische Hogere Burgerscholen''.

Het begint in het oude Egypte en eindigt in onze wereld, die op dat moment middenin de zwaarste economische crisis ooit zat. Aan het slot somt de schrijver op hoe de Nederlandse bedrijfstakken er aan toe zijn (slecht) en sluit af met de melancholieke zin: ,,Een dergelijk troosteloos beeld vertoonen nagenoeg alle landen der aarde.''

Ik kan niet goed boeken weggooien, want je weet maar nooit of je er niet iemand een plezier mee kunt doen. Gratis te bekomen, mail me maar. Meer boeken die ik wegdoe op twitter.


Dit is de oogst van vanmiddag: voor een paar hebben zich liefhebbers gemeld, de rest is misschien oud papier...

En trouwens, wat doen andere mensen zonder kinderen op den duur met hun eigen kinderboeken?