dinsdag 1 december 2009

Die man kan alles

Tussen al zijn schaatskampioenschappen door deed Ard Schenk op zaterdag 15 augustus ook mee aan het ringrijden in Kollum. Het Fries kostuum stond hem goed, meldde de Leeuwarder Courant de maandag erop.

Naast hem zit ,,zijn verloofde, mejuffrouw Bonna van der Kooi (afkomstig uit Sneek)''.

,,Ard Schenk behandelde het paard alsof hij zijn hele leven met die dieren had omgegaan, maar in de ringrijderij bracht het paar het niet verder dan de zesde plaats'', schreef de krant.

Aan het eind van de middag stond er een helikopter klaar, van waaruit Schenk en zijn verloofde enveloppen boven Kollum zouden uitgooien met duizend gulden aan prijzen. Maar de heli wilde niet starten. ,,De accu van een personenauto bracht uitkomst''.

Het is een van de weinige dingen die niet in het dikke boek over Ard Schenk staan, maar verder is dat ontzettend compleet.

Vanavond praat ik erover met medeschrijver Wybren de Boer en met Ard Schenk zelf, in de Bres. En hoewel ik niet zo vreselijk veel met sport heb, heb ik er vannacht al van gedroomd. Ik kwam te laat want in plaats van acht uur 's avonds was het ineens naar acht uur 's ochtends verplaatst, ik was mijn aantekeningen vergeten en de Bres was omgebouwd tot een reusachtige hal, het soort dat je altijd ziet bij Amerikaanse evangelisten.

Ik hoop maar dat het in het echt goed gaat.