woensdag 24 juni 2009

De das om doen

Het gaat niet goed met de kranten en een commissie onder voorzitterschap van Elco Brinkman, ooit aanstormend talent van het CDA, heeft een rapport opgesteld over hoe de kranten eventueel te redden zijn.

Daar was zojuist een discussie over in Nieuwspoort. Belangstellenden konden hem volgen op internet, hier staat een soort samenvatting. Rimmer Mulder - nog een paar maand hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant en lid van die commissie - deed ook zijn woordje.

Opvallend was, naast alle journalistieke haken en ogen, dat niemand van de heren in het forum (het waren allemaal heren) een stropdas droeg. Dat is in journalistieke kringen al een tijdje zo. Enkel de mannen van de PVV en NRC/Handelsblad, die er later bijkwamen, droegen er nog eentje. Zegt dat nu iets over de toekomst van de journalistiek, de toekomst van de kranten of de toekomst van de herenmode?