woensdag 18 augustus 2010

De kers is uit


Proefondervindelijk onderzoek wijst uit, dat van alle denkbare vruchten die gebruikt kunnen worden als garnering voor oranjekoek, de kers het minst aantrekkelijk gevonden wordt.

Er bleven vanmorgen vier stukken over (8 procent van het totaal) en daarvan had 100 procent een kers.