vrijdag 9 augustus 2013

De tweede rijkstaal

Bij het al te geestdriftig snijden van een ui had ik het mes ook stevig in mijn wijsvinger gezet.

Dat doet niet eens veel pijn, maar het bloedt wel enorm, vandaar dat ik er een pleister op had geplakt.

In het zwembad in Stiens, vandaag, had ik die eraf gehaald. Het bloedde al lang niet meer. Maar bij het afdrogen achteraf begon het weer.

In dat zwembad hoor je voornamelijk Fries, dus ik vroeg ik een van de badmeesters, een oudere man, in voorbeeldig Fries of ik een pleister kon krijgen. Hij ging me voor naar een EHBO-kamertje achterin.

,,Ik wie juster wat al te rûch oan 'e gang by it snijen fan 'e uien", legde ik uit, terwijl hij een pleister afknipte.

,,Siepels", verbeterde hij.


,,It snijen van de siepels", herhaalde ik, schuldbewust.

Toen de pleister geplakt was en we het kamertje weer uit gingen, wees hij naar de tafel.

,,Jo moatte de autosleutel net ferjitte", zei hij.

,,De kaai", verbeterde ik. Dat voelde als gelijkspel.