zaterdag 28 maart 2015

Dancing in the dark

Vooral de dansende panda trok de aandacht. Die stond zojuist op een podium op het Gouverneursplein mee te bewegen op These Boots are Made for Walking en soortgelijke nummers.

Earth Hour stond op het punt van beginnen in Leeuwarden. Op Earth Hour, is het de bedoeling, gaan alle lichten uit als gebaar tegen de klimaatverandering op deze planeet. Het Wereldnatuurfonds organiseerde het hier, vandaar de panda.

Een groep mensen, van wie drie met fakkels, keek ernaar. Achteraan stond Anne Minkes, die vorige week niet tot nachtburgemeester is verkozen. ,,Alles moet uit!", riep hij me toe. ,,De broek ook."

Het zou om half negen zijn, maar de dame die het presenteerde raakte maar niet uitgepraat over welke wereldsteden er allemaal meedoen. De klok op het stadhuis had al geslagen toen zij nog met aftellen moest beginnen.


Wethouder Isabelle Diks drukte op een grote rode knop. Ik had gedacht dat het hele plein in een keer donker zou worden, maar het waren alleen de spots in de tent.

De lichtjes in de bomen op het plein bleven branden en de meeste straatlantaarns ook. Mijn telefoon kon nog met gemak een foto maken. Het ging om het gebaar, niet om de duisternis.

Op het schemerige podium was inmiddels Elske de Wall met een optreden begonnen. De panda bleef dansen.