maandag 27 september 2010

De winkel van Sinkel,,In de winkel van Sinkel is alles te koop. Hoeden en petten en damescorsetten'', hielden zowel beppe als oma ons vroeger voor. Het rijmpje was meen ik een tikje ondeugend, want beide dames vonden het niet gepast om ons uit te leggen wat dat waren, damescorsetten.

Na de vertoning van korte films van Herman van der Horst in Utrecht was er een borrel in de Winkel van Sinkel, een mooi pand verderop met uitzicht op de Dom. Of zelfs, als je het raam op de juiste manier openzet, op twee Dommen.

Het is al lang geen warenhuis meer, maar een sjiek cafe met een miniterrasje.In Leeuwarden had je ook zo'n winkel van A. Sinkel, aan de Nieuwestad op de hoek bij de Lombardsteeg, maar die ging in 1882 al dicht, dus dat konden oma noch beppe zelf hebben meegemaakt.

Ook dat moet een voorname zaak zijn geweest, waarvan de bouw drie jaar had geduurd. Architect was Theo Molkenboer uit Leiden, voornamelijk bekend door zijn slecht geconstrueerde kerkgebouwen waar stucwerk de goedkoopte van het materiaal verhulde. De meeste zijn alweer gesloopt.De Leeuwarder Courant schreef bij de opening in 1845:

Vier prachtige gebronsde kolommen en twee pilasters, die den gevel onderschragen, staan voor eene portique met kunstig bewerkten parquetvloer, waarop de binnenpui, van gekleurd spiegelglas, in gebronsd ijzer gevat, den toegang verleent tot den smaakvol betimmerden winkel, waarvan de grootte weinig van die der Concertzaal dezer stad verschilt, daar dezelfde eene lengte van 26 ellen en eene breedte van ruim 12 ellen heeft.

In het midden daarvan staan vier fraaije zuilen, welke een lantaren dragen, die, door gekleurd en mat glas, licht aan alle zijden verspreidt.

Aan het einde is eene rijk bewerkte achterpui, welke tevens den toegang verleent naar de groote magazijnen en ongeveer dertig vertrekken, welke het boven- en achterhuis bevat.

Zonder twijfel draagt dit aanzienlijk gebouw, op dien stand, veel tot versiering van deze stad bij, en hebben de groote kosten, hieraan besteed, gedurende drie jaren, velen werk en brood verschaft.


Er zit nu een Douglas.